Financial investments and insurance : global trends and the Polish market / ed. by Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 552 s. : il. ; 24 cm. - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 381 1899-3192 ; .

Bibliogr. przy ref.


Streszcz. pol. przy ref. Spis treści także pol.

9788376954639


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Zarządzanie ryzykiem
Sprawozdania finansowe
Inwestycje portfelowe
Ubezpieczenia na życie
Pożyczka
Hipoteka
Transfer
Efektywność inwestycji
Polska
Portfel instrumentów o stałym dochodzie
Ubezpieczenia rolne
Modele upadłościowe
Analiza logitowa
Analiza probitowa
Wartość godziwa
Wycena
MSSF
Instrumenty finansowania dłużnego
Symulacje zmienności
Analiza techniczna
Strategie inwestycyjne
Zabezpieczenie emerytalne
Odwrócony kredyt hipoteczny
Renta dożywotnia
Luka emerytalna
Modele GARCH
Analiza ryzyka
Rynek metali
UFK
Wypłacalność
Emisja akcji
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kontrahenta
Depozyt zabezpieczający
Biznesmen
Portfolio
Opcje menedżerskie
Wynagrodzenie kadry kierowniczej
Efektywność rynku
Kursy bukmacherskie
Piłka nożna
Analiza spektralna
Teoria korelacji
Test VaR
Giełda
Wartość bieżąca
NPV
Ryzyko do awersji
Dywidenda inicjalna
Rynek kapitałowy
Finanse osobiste
Gospodarstwo domowe
Inflacja bazowa
Filtr dolnoprzepustowy
BRIC
Rynki wschodzące
Rynek akcji
Banki spółdzielcze
Handel algorytmiczny
Copula
Kursy walutowe
Finansowy model OWC
Wartość przedsiębiorstwa
Fuzje i przejęcia
GDW w W-wie
Rentowność
Stopa zwrotu z kapitału
Wartość księgowej
Produkty strukturyzowane
Dywersyfikacja portfela
Europejski rynek akcji
Ropa naftowa
Złoto
Nieruchomość komercyjna
Centrum handlowe
Galeria handlowa
Rynek nieruchomości
Kontrakty futures
Ceny akcji
Strategie inwestycyjne
Forex
Ryzyko w sektorze publicznym
Spłaty kredytu
Bezpieczeństwo finansowe banków
UE
Unia bankowa
Wskaźniki finansowe banków

336.76
Languages: