Wójcik, Ewa.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce / Ewa Wójcik. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 274 s. : il. ; 24 cm. - Platinium .

9788375566253


Konkurencja
Rynek usług finansowych
Oszczędności
Gospodarstwo domowe
Rynek oszczędności
Oszczędności indywidualne
Languages: