Izdebski, Hubert

Elementy teorii i filozofii prawa / Hubert Izdebski. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 354, [6] s. ; 21 cm. - Podręczniki LexisNexis .

9788376206790


Filozofia prawa
Teoria prawa
Myśl prawnicza
Languages: