Adler, Ronald B.

Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II, przekł. Grażyna Skoczylas. - Wyd. 2 zmien. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2011. - 521 s. : il. ; 28 cm.

Bibliogr. s. [443]-500.

9788375105872


Porozumiewanie się
Relacje interpersonalne
Język
Komunikacja niewerbalna
Słuchanie
Emocje
Postawa
Płeć
Intymność

159.9
Languages: