Chirkowska-Smolak, Teresa.

Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego - s. 257-272 - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 .


Wypalenie zawodowe
Languages: