Bacon, Terry R.

Sposób na opornych : skuteczne wywieranie wpływu / Terry R. Bacon ; przekł. Agata Błaż. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 352 s. ; 21 cm.

9788374895040


Przywództwo
Wywieranie wpływu
Socjotechnika
Languages: