Robert, Michel

Nowe myślenie strategiczne czyste i proste [tł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Warszawa Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o. 2006 - 304s. 24 cm

8388970526 9788388970528


Strategia przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie strategiczne

658.1/.5
Languages: