Kryzys i perspektywy strefy euro / red. nauk. Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski, Dominika Brzęczek-Nester. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - 259, [1] s. : il. ; 24 cm. - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze : aktualne problemy 8 .

Bibliogr. s. 237-254.

9788362563371


Unia Gospodarcza
Kryzys gospodarczy
Strefa Euro
Unia monetarna
Unia walutowa
Obszar walutowy
Konwergencja
Polityka przemysłowa
Europejski Bank Centralny
Kryzys zadłużenia
Polityka fiskalna
Languages: