Sierpińska, Maria.

Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 604 s. ; 24 cm.

9788301150136


Finanse przedsiębiorstwa
Wartość pieniądza
Pieniądz
Stopa procentowa
Płynność finansowa
Kapitał obrotowy
Aktywa obrotowe
Weksel
Dyskonto
Kredyt
Obligacje
Kapitał przedsiębiorstwa
Inwestycje
Planowanie finansowe

658.14/.17
Languages: