Griffin, Ricky W.

Podstawy zarządzania organizacjami / [przekł. Rusiński Michał] - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 801 s. ; 24 cm.

8301140186 9788301149444


Planowanie strategiczne
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Motywowanie
Languages: