Borys, Grażyna.

Krytyka systemu rezerwy cząstkowej w ujęciu szkoły austriackiej i bankowości islamskiej / Jacek Karwowski. - s. [227]-237. - Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach 1689-7374 Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) .


Szkoła austriacka
Bankowość islamska
Languages: