Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 2014. - 247 s. : il. ; 23 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

9788379303250


Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Languages: