Strelau, Jan

Psychologia akademicka : podręcznik tom 1 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. - Wyd. 2, popr. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 965 s. : il. ; 29 cm.

Bibliogr. s. 895-942. Indeksy.

9788374895767


Komunikacja
Wundt Wilhelm (1832-1920)
Filozofia
Metafizyka
Sceptycyzm
Racjonalizm
Poznanie
Prawda
Wiedza
Determinizm
Dobro
Zło
Egzystencjalizm
Historia psychologii
Funkcjonalizm
Psychologia behawiorystyczna
Neobehawioryzm
Psychoanaliza
Praktyka psychologiczna
Etyka zawodowa
Poznanie psychologiczne
Ewolucjonizm
Osobowość
Agresja
Genetyka
Spostrzeganie
Procesy poznawcze
Percepcja
Wyobraźnia
Pamięć
Uczenie się
Myślenie
Język
Emocje
Motywacja
Zachowanie
Osobowość
Psychologia pozytywna
Psychologia osobowości
Psychologia egzystencjalna
Psychologia rozwoju
Teorie osobowości
Temperament
Inteligencja
Psychometria

159.9
Languages: