Miller, Piotr

Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych : podręcznik Piotr Miller, Halina Rawdanowicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2009. - 279, [1] s. : il. ; 24 cm.

9788302091513


Towaroznawstwo
Towary
Wyroby nieżywnościowe
Languages: