Beliczyńska, Monika.

Wynagrodzenia pracowników 2014 / Monika Beliczyńska [et al.]. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych, 2014. - 352 s. ; 24 cm.

9788363913304


Zatrudnienie
Prawo pracy
Płaca
Wynagrodzenie
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia zdrowotne
PFRON
Zatrudnienie emerytów
Zatrudnienie rencistów
Languages: