Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji / Pod redakcją Jana Monkiewicza. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. - 386 stron ; 24 cm.

SPIS TREŚCI
Grażyna Monkiewicz – Rozdział I. Unia Europejska – wprowadzenie do problematyki
Jan Monkiewicz, Marek Monkiewicz – Rozdział II. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej
Marek Monkiewicz – Rozdział III. Regulacyjna baza jednolitego rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej
Jan Monkiewicz, Elżbieta Wanat-Połeć – Rozdział IV. Nadzór nad jednolitym rynkiem ubezpieczeń w Unii Europejskiej
Marcin Fedor – Rozdział V. Nowe standardy rachunkowości i nadzowu
Marek Monkiewicz – Rozdział VI. Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej
Jan Monkiewicz – Rozdział VII. Rozwój rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej
Aleksander Słowiński, Wojciech Piaskowski, Marcin Fedor, Jan Monkiewicz – Rozdział VIII. Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń
Paweł Gołąb – Rozdział IX. Grupy ubezpieczeniowe na rynku Unii Europejskiej. Porcesy koncentracji i konsolidacji
Kazimierz Ortyński – Rozdział X. Rynek ubezpieczeniowy nowych członków Unii Europejskiej (Krajów Nowej Unii)
Ryszard Micyk – Rozdział XI. Europejski rynek reasekuracji
Zofia Czepulis-Rutkowska – Rozdział XII. Jednolita przestrzeń emerytalna Unii Europejskiej


8389073900


Rynek ubezpieczeniowy
Nadzór ubezpieczeniowy
Sektor ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Włochy
Reasekuracja
System emerytalny
Prawo ubezpieczeniowe

347.764
Languages: