Rocki, Marek

To jest totalna rewolucja - s.8-19 - Zarządzanie jakością nr 4/2011 [26] .


Akredytacja
Szkolnictwo wyższe
Languages: