Pyka, Irena.

Bankowość komercyjna / pod red. Ireny Pyki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 386 s. : il. ; 25 cm. - Podręcznik .

Bibliogr. s. 383-386

9788378751748


Bank hipoteczny
Bankowość komercyjna
Bankowość detaliczna
Depozyt
Fundusze inwestycyjne
Usługi depozytowo-lokacyjne
Bankowość korporacyjna
Finanse banków komercyjnych
Listy zastawne
Odwrócona hipoteka
Aktywa banku
Doradztwo finansowe
Kredyty bankowe
Wierzytelności pieniężne
Ryzyko
Bankowe papiery wartościowe

336.71
Languages: