Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka.

Nadzór makroostożnościowy nad rynkiem finansowym w UE i w Polsce / Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska. - s. 70-78 - Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 .


Bankowość
Nadzór finansowy
Rynek finansowy
Ryzyko systemowe
Unia bankowa
Languages: