Kozłowski, Remigiusz.

Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego / pod red. Remigiusza Kozłowskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2012. - 220 s. : rys., tab. ; 24 cm.

9788375258882


Infrastruktura transportu
Lotnisko
Transport drogowy
Autostrady
Łódź
Komunikacja miejska
Transport miejski
Transport w UE
Transport rowerowy
Infrastruktura techniczna
Languages: