Kliber, Paweł

Sterowanie inwestycjami w zagregowanych modelach wzros Metoda Value at Risk w zastosowaniu do zarządzania ryz [Langner Agnieszka] - Poznań Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia Doktoranckie 2002 - 87s. 24 cm - 1642-2600 . - Sterowanie inwestycjami w zagregowanych modelach wzros .


Inwestycje
Ryzyko kredytowe

336.77
Languages: