Strickland, III A.J.

Strategic Management [Thompson Arthur A.jr.] - Wyd.10 - New York McGraw-Hill 1995 - 689s. 28 cm

0256237387


Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie

65.01
Languages: