Ostasiewicz, Walenty

Sytuacja społeczna Dolnego Śląska [red. naukowy Ostasiewicz Walenty, red. naukowa Pisz Zdzisław, red. naukowy Pisz Zdzisław] - Opole Wydawnictwo Instytut Śląski 2000 - 391s. 24 cm

8388672053


Dolny Śląsk
Demografia
Gospodarstwo domowe
Edukacja
Ochrona zdrowia
Niepełnosprawność
Pomoc społeczna
Patologia
Struktura społeczna
Languages: