Zarzecki, Dariusz.

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz - Szczecin Uniwersytet Szczeciński 2002 - 828 s. 24 cm - Zarządzanie finansami .

8391332705


Listy zastawne
Rynek kapitałowy
Fundusze emerytalne
Zarządzanie projektami
OFE
Sekurytyzacja aktywów
Opcje rzeczowe
Financial futures
Opcje realne
Efektywność inwestycji
Inwestycje rzeczowe
Sekurytyzacja
Ochrona środowiska
Finansowanie inwestycji
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Venture capital
Leasing
Fundusze europejskie
Szara strefa
Rynek obligacji
Finanse publiczne
Regionalne Izby Obrachunkowe
Samodzielność finansowa
Finanse gmin
Wieloletni Program Inwestycyjny
Obligacje komunalne
Wiarygodność finansowa
Zarządzanie finansami
Grupy kapitałowe
System bankowy
Rynek zagraniczny
Ubezpieczenia finansowe
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia zdrowotne
Konsolidacja przedsiębiorstw
Kultura organizacyjna
Fuzje
Przejęcia
Kapitał zagraniczny
Podaż pieniądza
Budżetowanie kapitałowe
Cykl koniunkturalny
Decyzje finansowe
Decyzje polityczne
Ryzyko finansowe
Zarządzanie ryzykiem

336.1
Languages: