Kierzkowski, Tomasz

Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Anglii : na przykładzie europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz europejskiego funduszu społecznego - Warszawa Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 2001 - 98[2]s. 24 cm

8387174335


Unia Europejska
Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Phare
Languages: