Pietrzak, Joanna

Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych - Gdańsk Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003 - 213[3]s. 24 cm

8373260846


Usługi bankowe
Sektor bankowy
Konkurencja
Pośrednictwo finansowe
Strategie banków
Oddziały bankowe
Bancassurance
Bankowość elektroniczna
Strategia rynkowa
Rachunki bankowe
Rachunki ROR
Bankowość
Languages: