Antonowicz, Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego - Wyd.9,zaktual. - Warszawa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005 - 260s. 20 cm

8373344160


Prawo międzynarodowe
Organizacje międzynarodowe
Umowy międzynarodowe
Konflikty zbrojne
Languages: