Maier, Helmut

Der Einfluss von Sozialindikatoren bei der Umweltvertr Wpływ wskaźników socjalnych w przypadku sprawdzenia ob Wykład Otwarty WSB Poznań z.4 - Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowejw Poznaniu 1998 - 51,[1]s. 24 cm - 1428-7110 .


Transport powietrzny

338.47::656.7
Languages: