Bee, Franches

Narzędzia do oceny efektywności szkoleń [Bee Roland] - Kraków Oficyna Ekonomiczna 2004 - 448 s. 32 cm

8389355124


Szkolenia
Praktyki
Efektywność szkoleń
Koszty działań szkoleniowych
Proces kształcenia
Languages: