Tatarkiewicz, Władysław

Historia filozofii : tom 2 : filozofia nowożytna do roku 1830 - Wyd.20 - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 - 294,[4]s. 24 cm

8301086505 830113853X


Filozofia
Filozofia nowożytna
Humaniści
Languages: