Flejterski, Stanisław. (1948- ).

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / Region 2004 [red. nauk. Stanisław Flejterski, Dariusz Zarzecki] ; Uniwersytet Szczeciński. Master of Business Administration. - Szczecin : Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - 448 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr.


Tekst w jęz. pol. i ang.

8389142333


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Mikroprzedsiębiorstwo
Zatrudnienie
Rozwój regionalny
Planowanie budżetu
Rozwój lokalny
Strategia Lizbońska
Pomoc unijna
Wzrost gospodarczy
Partnerstwo publiczno-prywatne
Fundusze strukturalne
Rozwój naukowo-techniczny
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwo
Finansowanie przedsiębiorstwa
Kapitał ludzki
Edukacja regionalna
Język
Szkoły
Marketing bankowy
Mikropożyczki
Przedsiębiorczość lokalna
Mikrofinanse
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
Prywatyzacja
Gospodarka morska
Aktywność gospodarcza
Przemiany społeczno-gospodarcze
Wieś
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Polityka fiskalna
Zawód
Efektywność inwestycji
Fundusze Unii Europejskiej
Polityka intraregionalna
Przemiany społeczne
Przemiany społeczno-gospodarcze
Inwestycje bezpośrednie
Bank komercyjny
Działalność badawczo-rozwojowa
Languages: