Stiglitz, Joseph E.

Ekonomia sektora publicznego - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 - 991s. 24 cm

830114338X


Ekonomia
Sektor publiczny
Rynek
Wydatki publiczne
Ubezpieczenia społeczne
Pomoc społeczna
Edukacja
Podatki
Polityka fiskalna
System podatkowy
Languages: