Kisielnicki, Jerzy

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania [Sroka Henryk] - Wyd.3,uzup.,zm. - Warszawa Placet 2005 - 390s. 24 cm

8385428941


Systemy informacyjne
Systemy ekspertowe
Biznes
Zarządzanie
Languages: