Kryścicki, W.

Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w zadaniach : część 2 : statystyka matematyczna [Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.] - Wyd.8 - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 - 328s.,27tab. 24 cm

8301142928


Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka
Zadania
Analiza wariacji
Badania statystyczne
Languages: