Matuszewicz, Jan

Rachunkowość od podstaw : stan prawny na dzień 1 lipca 2004r. [Matuszewicz Piotr] - Warszawa Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych 2004 - 439s. 24 cm

8386226587


Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Automatyzacja ewidencji
Ochrona danych
Fundusze własne
Fundusze specjalne
Zamknięcia roczne
Ewidencja majątku trwałego
Środki gospodarcze
Ewidencja płac
Gospodarka magazynowa
Ewidencja reklamy
Dowód księgowy
Languages: