O'Sullivan, Arthur

Macroeconomics Principles, Applications and Tools [Sheffrin Steven M., Perez Stephen J.] - Wyd. 7 - Boston Pearson Education 2011 - 431 s. 25 cm

9780132555494


Ekonomia
Wymiana handlowa
Wymiana rynkowa
Rynek
Teoria ekonomii
Makroekonomia
Dochód narodowy
Produkcja
Inflacja
Polityka fiskalna
Popyt agregatowy
Rynek finansowy
Inwestycje finansowe
System monetarny
System bankowy
Polityka finansowa
Polityka monetarna
Bezrobocie

330.1
Languages: