Jajuga, Krzysztof.

Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, iżynieria finansowa / [Jajuga Teresa] - Wyd. 3 zmien. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 410 s. : il. ; 24 cm.

9788301149574


Inwestycje
Finanse
Rynek finansowy
Instrumenty finansowe
Pieniądz
Wartość pieniądza
Instrumenty dłużne
Akcje
Ryzyko
Rynek kapitałowy
Instrumenty pochodne
Derywaty
Rynek nieruchomości
Nieruchomości
Dochód
Languages: