Wolska, Grażyna.

Ingracjacja jako źródło nieetycznych postaw pracowników organizacji usługowych : (próba zarysowania obszaru badawczego na przykładzie marketingu relacyjnego) Grażyna Wolska. - s. [122]-130. - Zarządzanie organizacjami usługowymi 1689-7374 Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) .


Ingracjacja
Manipulacja
Manipulowanie
Pracownicy
Przedsiębiorstwo usługowe
Marketing relacyjny
Languages: