Jarocki, Tomasz

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie [red. Sokała Witold] - Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2010 - 296 s. 24 cm

9788376115825


Siły zbrojne
Polityka bezpieczeńtwa
Bałkany
Służby specjalne
Lotnictwo
Bezpieczeństwo europejskie
Współpraca transgraniczna
Chiny
Indie
Wielokulturowość
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Irak
ASEAN
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Demografia
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo energetyczne

32
Languages: