Sułkowski, Łukasz

Kulturowa zmienność organizacji - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 0 - 191 s. 21 cm

8320814073


Kultura organizacji
Organizacje
Languages: