Krysicki, W.

Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka matematyczna w zadaniach : część 2 : statystyka matematyczna [Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.] - Wyd.8, 6 dodruk - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 - 328 s. 24 cm

9788301142926


Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka
Zadania
Analiza wariacji
Badania statystyczne
Languages: