Śliwerski, Bogusław

Pedagogika. : tom 2, pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006. - X, 523 s. : il. ; 26 cm.

Noty o autorach tomu
Kruger Heinz-Hermann, Pfaff N.: Metody badań pedagogicznych
Vanova M.: Pedagogika porównawcza
Uljens M.: Dydaktyka szkolna
Mietzel G.: Psychologia kształcenia
Prucha J.: Pedeutologia
Moore R.: Socjologia edukacji
Osuch M.: Podstawy prawa oświatowego
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


8374890223


Pedagogika
Badania pedagogiczne
Pedagogika porównawcza
Dydaktyka
Psychologia kształcenia
Pedeutologia
Socjologia edukacji
Prawo oświatowe
Prawa dzieci
Languages: