Oręziak, Leokadia.

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia [red. naukowy Oręziak Leokadia, red. naukowa Rosati Dariusz K., red. naukowy Rosati Dariusz K.] - Warszawa Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego 2013 - 293 s. 24 cm

1. Wstęp
2. ROSATI Dariusz K.: Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro
3. LUTKOWSKI Karol: Rozpad strefy euro - ponura wizja czy realna możliwość?
4. ROSATI Dariusz K.: czy strefa euro przetrwa kryzys?
5. ROSATI Dariusz K.: Czy Polska powinna wejść do strefy euro?
6. KACZMAREK Tadeusz T.: Agencje ratingowe jako źródła niestabilności globalnych rynków finansowych
7. MIKITA Małgorzata: Państwowe Fundusze Inwestycyjne a globalny kryzys finansowy
8. BĄK Henryk: Finanse publiczne Grecji w perspektywie długookresowej
9. ORĘZIAK Leokadia: OFE jako główne źródło długu publicznego w Polsce
10. WĄSIK Jan: Doskonalenie systemu rachunkowości jako istotna przesłanka reformy finansów publicznych
11. KUJAWA Monika: Wpływ systemu podatkowego na szarą strefę

9788360694428


Finanse publiczne
Kryzys finansów
Konsolidacja fiskalna
Strefa Euro
Państwowe Fundusze Inwestycyjne
Grecja
OFE
Szara strefa
Agencja ratingowa
Languages: