Flejterski, Stanisław.

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. [red. naukowy Zarzecki Dariusz] - Szczecin Uniwersytet Szczeciński 2006 - 494 s. 24 cm - Region 2006 .

8392380614 9788392380610


Rozwój regionalny
Planowanie budżetu
Rozwój lokalny
Strategia Lizbońska
Pomoc unijna
Wzrost gospodarczy
Partnerstwo publiczno-prywatne
Fundusze strukturalne
Rozwój naukowo-techniczny
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwo
Finansowanie przedsiębiorstwa
Kapitał ludzki
Edukacja regionalna
Język
Szkoły
Marketing bankowy
Mikropożyczki
Przedsiębiorczość lokalna
Mikrofinanse
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
Rozwój regionalny
Prywatyzacja
Gospodarka morska
Aktywność gospodarcza
Przemiany społeczno-gospodarcze
Wieś
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Polityka fiskalna
Zawód
Efektywność inwestycji
Fundusze Unii Europejskiej
Polityka intraregionalna
Przemiany społeczne
Przemiany społeczno-gospodarcze
Inwestycje bezpośrednie
Bank komercyjny
Działalność badawczo-rozwojowa
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Mikroprzedsiębiorstwo
Zatrudnienie
Languages: