Barrow, Colin

Zarządzanie finansami w małej firmie - Gliwice Wydawnictwo Helion 2009 - 241, [6] s.: rys., tab. 21 cm

9788324618712


Zarządzanie finansami
Rachunek zysków i strat
Przepływy pieniężne
Przepływy funduszy
Bilans
Biznesplan
Analiza finansowa
Languages: