Kłoskowski, Krzysztof

"Nowa" ulga na złe długi - wybrane problemy - s. 4-5 - Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 .


Podatki pośrednie
Podatek od towarów i usług
Podatek VAT
VAT
Dług
Należności
Dłużnik
Languages: