Grzywacz, Jacek.

Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Oficyna Wydawnicza 2011 - 230 [2] s. : rys., tab. 25 cm

9788373785960


Pranie brudnych pieniędzy
Raje podatkowe
Pranie pieniędzy
Languages: