Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : determinanty rozwoju gospodarczego. Apsekty mikro- i makroekonomiczne : tom 1 : gospodarka, finanse, pedagogika : zeszyt 2 (13)/2009 - Tarnów Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 2009 - 359 s. : rys., tabl. 24 cm - 1506-2635 .

1. Słowo wstępne GOSPODARKA I POLITYKA GOSPODARCZA WODNICKA Monika, Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski KACZOREK Aneta, Rola państwa i prawa w kształtowaniu ładu gospodarczego w krajowym i zagranicznym obrocie gospodarczym HAŁOŃ Piotr, Rynek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ŚLIWA Renata, Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji ADAMOWSKI Zbigniew, Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007 w świetle danych budżetów gospodarstw domowych GUS CWICINSKAJA Natalia, Wybrane aspekty prawne stanowienia i funkcjonowania gospodarki Naddniestrza jako państwa nieuznawanego ABLEWICZ Joanna, Zbycie wywłaszczonej nieruchomości ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY SIEKIERSKI Jan, Polityka rozwoju regionalnego w Małopolsce w latach 2000-2007 FIGURRSKA Irena, WIŚNIEWSKI Edward, Konkurencyność regionów w gospodarce opartej na wiedzy POPŁAWSKI Łukasz, Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych KWAŚNY Jakub, Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa FINANSE I POLITYKA FINANSOWA DOBIJA Mieczysław, Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych MACIASZCZYK Ewa, Europejska integracja monetarna a przystąpienie Polski do strefy euro BYCZKOWSKA Magdalena, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału KLIMKOWSKA Regina, Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008 KLIMKOWSKA Regina, Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce PROBLEMY SPOŁECZNE, PEDAGOGICZNE I ETYCZNE SZYSZKO-BOHUSZ Andrzej, Społeczno-moralne oraz ideologiczne źródła kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji a działania prewencyjne ŁYSIŃSKI Jerzy, Reforma w publicznym sektorze kultury w Polsce - szansa czy zagrożenie? TOMASSI Suzanna, What Academic and Other Risks Can Be Seen in a High Level of Dependence on State Funding? KOWALSKA Katarzyna, Społeczna odpowiedzialność uczelni SZOT Wiesław, Kompetencje współczesnego nauczyciela oraz jego funkcjonalność w dobie przemian gospodarczych i procesu globalizacji PYZIK Beata, Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej w świetle polskiego prawa RAMOCKA Małgorzata, Etyka gospodarcza w społecznej nauce Kościoła katolickiego


Zeszyty naukowe
Usługi
Rozwój gospodarczy Polski
Ład gospodarczy
Obrót gospodarczy
Rynek energii elektrycznej
Regulacje
Wywłaszczanie nieruchomości
Rozwój regionalny
Konkurencyjność regionów
Obszary chronione
Rozwój lokalny
Kryzys finansowy
Integracja monetarna
Strefa Euro
Polityka fiskalna
Rynek samochodów osobowych
Kurs walutowy
Kultura
Uczelnie wyższe
Kompetencje nauczyciela
Praca socjalna
Etyka gospodarcza
Kościół katolicki
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Odnawialne źródła energii
Przystąpienie Polski do strefy Euro
Społeczna odpowiedzialność
Languages: