Ostrowska, Elżbieta.

Portfel inwestycyjny : klasyczny i alternatywny - Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2011 - 315 s. : rys., tab. 24 cm

1. Wstęp Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjneg Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym Kryteria doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego Strategie i style w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym Klasyczne portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych Metodyka pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym Dobra luksusowe i waluty jako aktywa wzbogacające alternatywny portfel inwestycyjny Portfel funduszy inwestycyjnych Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych Portfel inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych Portfel inwestycyjny banków Portfel rynkowy utożsamiany z indeksem giełdowym Atrakcyjność aktywów alternatywnego portfela inwestycyjnego uwzględniającego fundusze, dobra luksusowe i waluty w okresie ekspansji na rynku (hossa) i kryzysów (bessa) ľ studia przypadków Podsumowanie

9788325526320


Rynek finansowy
Portfel inwestycyjny
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Papiery wartościowe
Dobra luksusowe
Fundusze emerytalne
Instytucje ubezpieczeniowe
Banki
Fundusze inwestycyjne
Languages: