Sierpińska, Maria.

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Jachna Tomasz] - Wyd. 3, zm., uaktual. - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 - 407 s. : rys., tab. 24 cm

9788301149871


Analizy
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
Analiza sprawności
Analiza rentowności
Analiza kosztów własnych
Analiza przychodów
Inwestycje
Stopa procentowa
Kapitał przedsiębiorstwa
Metody dyskontowe
Ocena finansowa
Bilans
Wynik finansowy
Przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe
Languages: